Γνωστός χαρακτήρας του Καβατσάνο επιστρέφει στο Topolino #3218!

Έχουμε την επιστροφή της Reginella (Πανωραίας στα ελληνικά!).
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την παρουσίαση